Zelf gegevens structureren, analyseren en corrigeren.

Online demo

Kijk naar onze online-demo om een indruk te krijgen hoe het werkt.

Sneller toegang tot de juiste informatie

Met datakneden kunt u, zonder tussenkomst van een computerexpert, zelf gegevens doorzoeken naar informatie. Door de expert uit te schakelen krijgt u:
  • Tijdswinst omdat u het gesprek niet aan hoeft te gaan.
  • Minder fouten omdat er geen miscommunicatie mogelijk is.

Combineren

Niet alleen kun je gegevens uit databases analyseren. Ook web-pagina's of Excel-sheets. Gegevens uit allerhande bronnen kunnen eenvoudig via Copy/Paste ingevoerd worden. Hierdoor kun je dus ook gegevens uit meerdere bronnen met elkaar combineren en analyseren.

Simpel

Datakneden is net zo simpel als rekenen op een rekenmachine. De onderliggende vraag kan complex zijn, maar de uit te voeren handelingen moeten dat niet zijn.
Binnen 5 minuten kun je omgaan met de tool om op gestructureerde gegevens zinnige analyses uit te voeren.

Krachtig

Langzaam groeit de gebruiker in het datakneden, waarbij hij steeds nieuwe mogelijkheden ontdekt. Hierdoor groeit het van een simpele tool in een krachtig hulpmiddel om complexe vraagstukken op te lossen.

In de praktijk

Datakneden kan in veel gevallen een oplossing bieden. Hieronder een greep uit uitgevoerde projecten:

Opschonen Administratie

Voor een winkel met een kassaregistratie-systeem hebben we de complete lijst met klanten, artikelen, artikelgroepen etc. uit het systeem gehaald. Geanalyseerd op dubbelen, test-invoer, ongekoppelde en verouderde gegevens etc. De opgeschoonde gegevens hebben we weer in het systeem teruggevoerd.

Invoer nieuwe artikelen

Een klant krijgt van diverse leveranciers hun produktlijsten (artikel, verkoopprijs, inkoopprijs, barcodes) in verschillende formaten (xls, doc, html, pdf). Alle met een eigen opmaak. Met LQD hebben we deze snel in insert- en update-queries omgezet en in zijn systeem ingevoerd.

Ontsluiting Open Data

Een aantal journalisten gebruikt LQD om gegevens over ontwikkelings-samenwerking, vrijgegeven door het ministerie in een open data formaat, door te spitten naar informatie voor artikelen.

Bijzoeken Kvk-nummers

Een klant had een Excelsheet met klantgegevens en wilde daar de Kvk-nummers bijgevoegd hebben. Via een automatische zoekopdracht in LQD op de Kvk-website hebben we deze gegevens bij de klanten gezocht.

Databasebeheer

Een klant met enige technische aanleg, maar geen kennis van SQL, had een interface om per record updates op het systeem te doen. Hij gebruikt LQD nu als interface om updates over meerdere records in één keer uit te voeren.

Gratis demonstratie

Wilt u weten wat datakneden voor uw gegevens kan doen. Vraag een gratis demonstratie aan, zodat u kunt zien welke werelden zich voor u openen. Datakneder
Willem Berkhemerstraat 43
6709 TG Wageningen
06 40 70 27 34
info@Datakneder.nl